• 11-Deoksikortizol
 • 17-Hidroksiprogesteroni, Serum
 • 17-Hidroksiprogesteroni, Urina
 • 17-Ketosteroide21-Antitrupat e hidroksilazës
 • 5′-Nukleotidaza
 • 5-Acidi hidroksiindoleacetik (5-HIAA)
 • Niveli i acetaminofenit
 • Acetoacetat
 • Antitrupat e receptorit të acetilkolinës
 • Fosfataza Acide
 • Fosfataza Alkaline
 • Interpretimi acido-bazik
 • Koha e aktivizuar e koagulimit
 • Analiza e rezistencës ndaj proteinës C të aktivizuar (Faktor V Leiden).
 • Adrenokortikotropina (ACTH)
 • Alanine Aminotransferaza
 • Albumina
 • Aldolaza
 • Niveli i Amikacines
 • Amoniaku
 • Amilaza
 • Androstenedione
 • Antitrupa anti-CCP
 • Antitrupa anti-RA33
 • Antitrupa anti-RNP
 • Antitrupa Anti-Ro
 • Antitrupa Anti-Smith
 • Antitrupa kundër muskujve të lëmuar
 • Analiza Anti-Xa (Anali e Heparinës)
 • Antitrupa antiadrenal
 • Antitrupa anti-kardiolipinë
 • Ndjeshmëria antimikrobike
 • Antitrupa anti-mitokondriale
 • Autoantitrupa citoplazmatik antineutrofil, citoplazmatik (c-ANCA)
 • Antitrupa anti-nuklear(ANA)
 • Antitrupat anti-fosfolipide
 • Antistreptolizin O
 • Antitrombina III
 • Antitiroglobulina
 • Antitrupat antitiroide
 • Apolipoproteina A-I
 • Apolipoproteina B
 • Aspartat Aminotransferaza
 • Testet e mutacionit të gjenit BRAF
 • Kultura bakteriale
 • Nivelet e barbiturateve ne serum
 • Beta-Hidroksibutirat
 • Mikroglobulina Beta2
 • Bilirubina
 • Koha e Hemoragjise
 • Kultura e gjakut

 • BUN

 • Peptid natriuretik (BNP)

 • C-Peptid

 • C-Proteina Reaktive

 • C-Telopeptid terminal

 • CA 125

 • CA 15-3

 • CA 19-9

 • CA 27-29

 • Kalcitonina

 • Kalcium, i jonizuar

 • Niveli i karbamazepinës

 • Karboksihemoglobina

 • Kultura e Chlamydia Trachomatis

 • Klorur

 • Kromogranina A

 • Koha e koagulimit

 • Komplement

 • Bakri

 • Kreatine kinaza

 • Kreatinina

 • Klirensi i kreatininës

 • Krioproteinat

 • D-Dimer

 • Dehidroepiandrosteroni (DHEA)

 • DHEAS

 • Deoksikortikosteroni (DOC)

 • Testi i deksametazonit/hormoneve që çlirojnë kortikotropinë

 • Testet diagnostike të COVID-19

 • Hemograma

 • Niveli i digoksinës

 • Testi i drejtpërdrejtë i antiglobulinës

 • Dopamine

 • Eritropoietina

 • Estradiol

 • Niveli i etanolit

 • Faktori II, Analiza e Protrombinës

 • Analiza e Faktorit IX

 • Analiza e Faktorit V

 • Analiza e faktorit VII

 • Analiza e Faktorit VIII

 • Analiza e Faktorit XAnaliza e faktorit XI

 • Analiza e Faktorit XII

 • Analiza e faktorit XIII

 • Analiza Faktor-Inhibitor

 • Ferritin

 • Fibrina dhe produktet e degradimit të fibrinogjenit

 • Fibrinogjeni

 • Niveli i Flecainide

 • Folate (acidi folik)

 • Hormoni stimulues i folikulit (FSH)

 • Karnitinë e lirë dhe totale

 • Fruktozamina

 • Kultura fungale

 • Gama Glutamyl Transferaza

 • Gastrin

 • Papillomavirusi gjenital i njeriut

 • Niveli i Gentamicinës

 • Glukagoni

 • Glukoza

 • Hormoni i rritjes

 • Kolesteroli HDL

 • Haptoglobina

 • Testi i antigjenit Helicobacter Pylori

 • Testimi i hemoglobinës A1c(HbA1c)

 • Elektroforeza e hemoglobinës

 • Testi i hepatitit B

 • Testi i hepatitit C

 • Kultura virale e herpesit të thjeshtë

 • Proteina C-reaktive me ndjeshmëri të lartë

 • Homocisteina

 • Gonadotropina korionike njerëzore (hCG)

 • Hidroksiprolina

 • Niveli i imipraminës

 • Imunofiksimi

 • Imunoglobulinat

 • Insulinë

 • Hekuri

 • Kapaciteti i lidhjes së hekurit

 • Ketonet

 • Kolesteroli LDL

 • Udhëzime për diagnostikimin dhe testimin laboratorik për COVID-19

 • Plumbi

 • Niveli i lidokainës

 • Lipaza

 • Profili i lipideve (trigliceridet)

 • Lipoproteina (a)

 • Niveli i litiumit

 • Testi i qelizave të lupusit eritematoz (LE).

 • Hormoni luteinizues

 • Serologjia e sëmundjes Lyme

 • Magnezi

 • Methemoglobina

 • Acidi metilmalonik

 • Mikroalbumina

 • Telopeptid N-Terminal

 • Kultura e Neisseria Gonorrhoeae

 • Hormon paratiroide

 • Peptidet e lidhura me hormonet paratiroide

 • Koha e pjesshme e tromboplastinës Lupus Anticoagulant screening

 • Koha e pjesshme e tromboplastinës, e aktivizuar aPTT

 • Analiza e lëngjeve perikardiale

 • Testi i pertusisit

 • Niveli i fenobarbitalit

 • Niveli i fenitoinës

 • Fosfat (Fosfor)

 • Plazminogen

 • Agregimi i trombociteve

 • Porfobilinogjen

 • Kaliumi

 • Niveli i prokainamidit

 • Prokalcitonin (PCT)

 • Progesteroni

 • Prolaktina

 • Testimi i antigjenit specifik për prostatën

 • Proteina C

 • Proteina S

 • Koha e protrombinës

 • RT-PCR

 • Faktori reumatoid

 • Faktor Funksional von Willebrand

 • Kalciumi ne serum

 • Kortizoli ne serum

 • Osteokalcina ne serum

 • Elektroforeza e proteinave të serumit

 • Natriumi ne serum

 • Somatostatin

 • Kultura e pështymës

 • Kultura e feces

 • Teste parazitologjike

 • Testi i dedektimit të sifilizit

 • Niveli i Teofilinës

 • Kultura e fytit

 • Koha e trombinës

 • Tiroglobulina

 • Globulina lidhëse e tiroides

 • Hormoni stimulues i tiroides

 • Tiroksina

 • Niveli i Tobramicinës

 • Receptori i Transferinës

 • Saturimi i Transferinës

 • Triiodothyronine

 • Troponinat

 • Acidi urik

 • Analiza e urinës

 • Kortizoli ne urine

 • N-metilhistamina urinare

 • Kalciumi ne urine

 • Kultura e urinës

 • Osmolaliteti i urinës

 • Natriumi ne urine

 • Niveli i acidit valproik

 • Niveli i vankomicinës

 • Acidi vanililmandelik (VMA)

 • Vitamina B1 (tiaminë)

 • Vitamina B2

 • Vitamina B2 (Riboflavin)

 • Vitamina B6

 • Vitamina C (Acidi Askorbik)

 • Vitamina D3 1,25-Dihidroksivitamin D

 • Vitamina D3 25-Hidroksivitamin D

 • Vitamina E

 • Vitamina K

 • Antigjeni i Faktorit von Willebrand (Faktori VIII: Antigjeni R)

 • von Willebrand Factor Multimers

Kontakt

Per me shume informacion mos hezitoni te na kontaktoni